Privacy verklaring Mulders Autogroep

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Mulders Autogroep vindt uw privacy zeer belangrijk en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) en de Telecommunicatiewet. In deze privacyverklaring informeren wij u nader over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Mulders Autobedrijf B.V. (hierna: ‘Mulders Autogroep’ of ‘wij’), gevestigd te (4004 JK) Tiel, aan de Franklinstraat 2, en te bereiken via mulders-autogroep.nl of 0344 616 147.

Uw persoonsgegevens

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is een wettelijke grond vereist. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend op grond van een van een wettelijke basis. Zo worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming daartoe, ter uitvoering van een overeenkomst, voortvloeiend uit een wettelijke verplichting of indien Mulders Autogroep of een andere partij hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens (enkel) op basis van uw toestemming daartoe wordt gebaseerd, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Wij zullen uw persoonsgegevens in beginsel niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring wordt aangegeven. Indien u ongevraagd aanvullende persoonsgegevens verstrekt, geeft u (door middel van deze actieve handeling) toestemming aan ons om tevens deze gegevens te verwerken in het kader van onze dienst- en serviceverlening.

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht. 

Wij zullen hieronder in meer detail toelichten welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag deze verwerkingen plaatsvinden.

Gebruik van onze website

Via onze website kunt u onze ruime voorraad modellen bekijken en vervolgens een offerte of proefrit aanvragen. Ook kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Verzoek tot offerte of proefrit

Voor het aanvragen van een offerte vragen wij u uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de vestiging van uw voorkeur door te geven. Uw contactgegevens zullen wij gebruiken om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen, zowel telefonisch als per e-mail.

Een proefrit vraagt u aan door het invullen van het daartoe bestemde formulier. Voor het maken van een afspraak dient u in ieder geval uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door te geven. Wij nemen vervolgens per telefoon of e-mail contact met u op om de proefrit in te plannen.

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens in het kader van een offerteaanvraag, een proefrit en het kopen van een voertuig verwijzen wij u naar “Bezoek showroom/werkplaats”.

Maak een werkplaatsafspraak

Via de website kunt u een werkplaatsafspraak inplannen bij de vestiging van uw voorkeur. U dient daarbij in ieder geval uw naam, e-mailadres, kenteken en kilometerstand door te geven. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om uw afspraak in te plannen of te bevestigen. U kunt daarnaast gegevens zoals uw bedrijfsnaam, adres en merk en type van uw voertuig doorgeven. Deze gegevens stellen ons op voorhand in staat (de eventuele problemen met) uw voertuig inzichtelijk te krijgen en om te bepalen of u al een bestaande klant van ons bent.

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens tijdens en na een werkplaatsafspraak verwijzen wij u naar “Bezoek showroom/werkplaats”.

Contactverzoek

U kunt via de website contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen. Om op uw vraag of verzoek te reageren hebben wij ten minste uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Deze gegevens zullen wij uiterlijk binnen 4 weken na afhandeling van uw verzoek of laatste contactmoment verwijderen. Voor zover de gegevens te maken hebben met klachten, zullen wij deze gegevens tot maximaal vijf jaar bewaren na het afhandelen van de klacht.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies, webbeacons en andere soortgelijke technieken voor het opslaan van bepaalde informatie. Dit zijn vaak kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op uw apparatuur worden bewaard en kunnen worden uitgelezen door de browser. Zo maken wij gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website  en analytische cookies om het bezoek aan en de effectiviteit van onze website te meten. Ook maken wij gebruik van marketingcookies waarvoor uw toestemming is vereist.

Voor meer details over ons gebruik van cookies en andere technieken verwijzen wij naar ons cookie statement.

Als u geen cookies of verstrekking daarvan aan derden wenst, kunt u dit weigeren door op onze websites de cookie-instellingen te wijzigen.

Bezoek showroom/werkplaats

Voor het inplannen van een bezoek aan de showroom of het afmaken van een afspraak bij onze werkplaats kunt u gebruik maken van de diensten die tevens via onze website ter beschikking staan. Voor deze verwerkingen verwijzen wij u graag terug naar de paragraaf betreffende verwerking bij een bezoek aan onze website.

Voor een bezoek aan onze showroom en werkplaats verwerken wij mogelijk camerabeelden van u, zowel binnen onze showroom en werkplaats als buiten in het kader van de veiligheid van u, uw voertuig en onze eigendommen. De camerabeelden van binnen onze vestiging worden niet opgeslagen.  

De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld bij incidenten en in het kader van een politieonderzoek.

Het aangaan van reparatie- of onderhoudsdiensten

Op de werkplaats kunt u bij ons terecht voor reparaties en onderhoud. U kunt daarvoor zowel via onze website als via telefoon een afspraak inplannen.

Voor het maken van een afspraak voor reparatie- en onderhoudsdiensten vragen wij u om uw naam, uw e-mailadres, en het kenteken en de kilometerstand van uw voertuig. U ontvangt per e-mail en/of sms een bevestiging van uw afspraak. Additionele informatie die wij verwerken ziet op het model, de versie, het chassisnummer, de technische gegevens en de onderhouds- en eigendomshistorie van uw auto.

Om na de reparatie- of onderhoudsdienst en de betaling en financiële administratie uit te voeren, verwerken wij tevens uw naam, bank- en betaalgegevens, en uw emailadres. De informatie die betrekking heeft op het afhandelen van de betaling verwerken wij tevens voor onze financiële administratie. Deze gegevens bewaren wij gedurende 7 jaar op basis van een wettelijke verplichting.

Overige gegevens die wij verwerken voor het verlenen van de reparatie- of onderhoudsdienst, evenals de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het maken van uw afspraak, bewaren wij uiterlijk tot 4 weken na de service, tenzij u zelf aangeeft dat wij de gegevens langer mogen bewaren in verband met eventuele toekomstige dienstverlening. Mocht u op een later moment dit verzoek intrekken, zullen wij alsnog uw persoonsgegevens verwijderen.

Proefritten

Voor het maken van een afspraak voor een proefrit van een van onze voertuigen vragen wij u om uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. U ontvangt per e-mail of telefoon een bevestiging van uw afspraak. Om te controleren dat u bevoegd bent om het voertuig te besturen en uw identiteit te verifiëren vragen wij u ook om uw rijbewijsnummer en geboortedatum. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk 4 weken na uw proefrit.

Bestelling en levering van de auto

Indien u besluit bij ons een auto te kopen, vragen wij uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, en uw adresgegevens. Daarnaast verwerken wij uw betaalgegevens en het kenteken, het model, de versie, de huidige kilometerstand, het chassisnummer, de technische gegevens en de onderhouds- en eigendomshistorie van het betreffende voertuig. Deze persoonsgegevens bewaren wij 5 jaar na dat de transactie is afgehandeld. Eventuele persoonsgegevens die wij verwerken voor onze financiële administratie bewaren wij 7 jaar. Indien u zelf aangeeft dat wij de gegevens langer kunnen bewaren, bijvoorbeeld voor toekomstige dienstverlening, bewaren wij uw persoonsgegevens tot u dit verzoek intrekt.

Delen met derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dit doen wij op basis van uw toestemming daartoe, ter uitvoering van een overeenkomst, voortvloeiend uit een wettelijke verplichting of indien Mulders Autogroep of een andere partij hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft. Zo kunnen wij uw gegevens in bepaalde gevallen delen met leasemaatschappijen, verzekeringen, de importeur van uw voertuig, financieringsmaatschappijen en/of banken, bedrijven voor het leveren van laadpalen en ons klantcontactsysteem.

Voor zover (een van) deze partijen buiten de Europese Unie is gevestigd, zullen wij uw gegevens enkel doorgeven indien door middel van een adequaatheidsbesluit is vastgesteld dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt of er passende waarborgen worden getroffen. Op verzoek sturen wij u meer informatie over deze passende waarborgen.

Sommige van deze partijen verwerken deze gegevens uitsluitend namens Mulder Autogroep. Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de bescherming van uw gegevens is gewaarborgd.

Uw rechten

Omdat wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u het recht om Mulders Autogroep te verzoeken om:

  • inzage in uw persoonsgegevens die door Mulders Autogroep worden verwerkt;
  • eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te rectificeren;
  • de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken, indien:

○          de juistheid van deze gegevens door u worden betwist gedurende de periode die Mulders Autogroep nodig heeft om die juistheid controleren;

○          de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het verwijderen van deze data;

○          Mulders Autogroep de gegevens niet meer nodig heeft, maar u deze gegevens wél nodig hebt in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwing van een rechtsvordering; of

○          u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking die is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Mulders Autogroep of een derde, en in afwachting bent van een reactie van Mulders Autogroep;

  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien:

○          uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn;

○          u uw toestemming intrekt (en de verwerking niet op een andere grond kan worden gebaseerd);

○          u bezwaar maakt tegen de verwerking;

○          de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of

○          de gegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting van Mulders Autogroep;

  • de overdracht van uw persoonsgegevens te bewerkstelligen. Indien technisch mogelijk, kunt u Mulders Autogroep ook verzoeken om deze gegevens rechtstreek naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang daartoe van Mulders Autogroep of een andere partij, heeft u vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bovendien het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van direct marketing, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

U kunt uw verzoek (of uw klacht) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zowel per e-mail als per post verzenden. Daarvoor kunt u gebruik maken van het e-mailadres klantencontact@mulders-autogroep.nl.

Indien u een verzoek in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens indient bij Mulders Autogroep, zullen wij u zo snel mogelijk maar niet later dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek een reactie toesturen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook van deze eventuele verlenging stellen wij u op de hoogte. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u zelf is gedaan, kunnen wij u in bepaalde situaties vragen om uw identiteit te bevestigen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens of afwijzing van uw verzoek. U hebt tevens het recht om een beroep in te stellen bij de daartoe bevoegde rechter.

Beveiliging

Mulders Autogroep neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Contactgegevens

Mulders Autobedrijf B.V.
Franklinstraat 2
4004 JK Tiel
0344 616 147
klantencontact@mulders-autogroep.nl

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u op de hoogte bent en blijft van eventuele wijzigingen of veranderingen in ons beleid. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht daarvan. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw persoonsgegevens.

Laatste update dateert van mei 2022.